Install Transmission on Ubuntu Server

add the apt-repository for Transmission:

sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:transmissionbt/ppa
sudo apt-get update

command to install Transmission:

sudo apt-get install transmission-cli transmission-common transmission-daemon

create some folders in our home folder for Transmission to use:

mkdir ~/Downloads
mkdir ~/Downloads/Completed
mkdir ~/Downloads/Incomplete
mkdir ~/Downloads/Torrents

set the correct permissions on the Downloads folders:

sudo usermod -a -G debian-transmission username
sudo chgrp -R debian-transmission /home/username/Downloads
sudo chmod -R 775 /home/username/Downloads

editing Transmission settings:

sudo /etc/init.d/transmission-daemon stop

or

service transmission-daemon stop

edit our configuration file:

sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.json

and than edit:

"download-dir": "/home/username/Downloads/Complete",
"incomplete-dir": "/home/username/Downloads/Incomplete",
"incomplete-dir-enabled": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-whitelist-enabled": false,

save the file.

start transmission again:

sudo /etc/init.d/transmission-daemon start

or

service transmission-daemon start

Now navigate to: 0.0.0.0:9091 (0.0.0.0 being the ip of your server).

Don’t forget to say THANX!!!

Posted in Linux, Ubuntu Server | Tagged , , | Leave a comment

Ubuntu Server – Add a new User as Sudoer

In SHELL

sudo useradd -d /home/testuser -m testuser
sudo passwd testuser


replace testuser with the required username.

sudo nano /etc/sudoers


add the user after the:

root ALL=(ALL) ALL


as:

testuser ALL=(ALL) ALL

Save the file.

Don’t forget to say THANX!!!

Posted in Linux, Ubuntu Server | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vcenter time setup (command line)

date -s "31 Jan 2012 18:00:00"
Posted in VMware | Tagged | Leave a comment

Setting Up Network Interfaces in Ubuntu Server 12.04 LTS

In SHELL

 sudo nano /etc/network/interfaces

from :

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

to :

auto eth0
iface eth0 inet static
   address 192.168.0.*
   network 192.168.0.0
   netmask 255.255.255.0
   broadcast 192.168.0.255
   gateway 192.168.0.1

Don’t forget to say THANX!!!

Posted in Linux | Tagged | Leave a comment

Add nameservers in Ubuntu Server 12.04 LTS

In SHELL

sudo nano /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base

add :

 nameserver 8.8.8.8
 nameserver 8.8.4.4
sudo reboot

Don’t forget to say THANX!!!

Posted in Linux | Tagged | Leave a comment

FIX Ubuntu

Copy code. Open a terminal (Ctrl-Alt-T). Paste code, press enter. Type password. Enjoy your privacy.

V=`/usr/bin/lsb_release -rs`; if [ $V \< 12.10 ]; then echo "Good news! Your version of Ubuntu doesn't invade your privacy."; else gsettings set com.canonical.Unity.Lenses remote-content-search none; if [ $V \< 13.10 ]; then sudo apt-get remove -y unity-lens-shopping; else gsettings set com.canonical.Unity.Lenses disabled-scopes "['more_suggestions-amazon.scope', 'more_suggestions-u1ms.scope', 'more_suggestions-populartracks.scope', 'music-musicstore.scope', 'more_suggestions-ebay.scope', 'more_suggestions-ubuntushop.scope', 'more_suggestions-skimlinks.scope']"; fi; if ! grep -q productsearch.ubuntu.com /etc/hosts; then echo -e "\n127.0.0.1 productsearch.ubuntu.com" | sudo tee -a /etc/hosts >/dev/null; fi; echo “All done. Enjoy your privacy.”; fi


#!/bin/bash

# Figure out the version of Ubuntu that you're running
V=`/usr/bin/lsb_release -rs`

# The privacy problems started with 12.10, so earlier versions should do nothing
if [ $V \< 12.10 ]; then echo "Good news! Your version of Ubuntu doesn't invade your privacy." else # Turn off "Remote Search", so search terms in Dash don't get sent to the internet gsettings set com.canonical.Unity.Lenses remote-content-search none # If you're using earlier than 13.10, uninstall unity-lens-shopping if [ $V \< 13.10 ]; then sudo apt-get remove -y unity-lens-shopping # If you're using a later version, disable remote scopes else gsettings set com.canonical.Unity.Lenses disabled-scopes \ "['more_suggestions-amazon.scope', 'more_suggestions-u1ms.scope', 'more_suggestions-populartracks.scope', 'music-musicstore.scope', 'more_suggestions-ebay.scope', 'more_suggestions-ubuntushop.scope', 'more_suggestions-skimlinks.scope']" fi; # Block connections to Ubuntu's ad server, just in case if ! grep -q productsearch.ubuntu.com /etc/hosts; then echo -e "\n127.0.0.1 productsearch.ubuntu.com" | sudo tee -a /etc/hosts >/dev/null
fi

echo "All done. Enjoy your privacy."
fi

Posted in Linux | Tagged , , | Leave a comment

Failed to Retrieve Share List from Server


To get started, press Ctrl – Alt – T on your keyboard to open Terminal. When it opens, run the commands below to open the samba configuration file:

sudo gedit /etc/samba/smb.conf

Finally, scroll down a bit in the file and find : WORKGROUP = Workgroup_Name.

Right below that, type the line shown below and save the file.

name resolve order = bcast host

Note: You may or may not have to reboot in order for this to take effect. In my case it worked immediately.

Posted in Linux | Leave a comment

Install Webmin (ver.1)

sudo apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python
wget http://sourceforge.net/projects/webadmin/files/webmin/1.780/webmin_1.780_all.deb
sudo dpkg -i webmin_1.580_all.deb

*update webmin after you login https://server-ip:10000

Posted in Linux | Leave a comment

Update latest GIT

sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:git-core/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install git

Posted in Linux | Leave a comment

What Linux distribution am I running?


Here is how you can find out when logged in through SSH:

uname -a

This generally won’t tell you as much as you’d like.

cat /proc/version

This will generally tell you more than you’d like.

Once you know that you are running Red Hat for example, you can get to the point with:

cat /etc/redhat-release

Or on Debian:

cat /etc/debian_version

Posted in Linux | Leave a comment

Install uTorrent in Ubuntu 12.04 lts


1. install the dependency library

sudo apt-get install libssl0.9.8:i386

2. download utorrent

wget http://download.utorrent.com/linux/utorrent-server-3.0-25053.tar.gz

3. copy the file to opt directory

sudo cp utorrent-server-3.0-25053.tar.gz /opt/

4. go to opt directory

cd /opt/

5. extract the file

sudo tar -xvf utorrent-server-3.0-25053.tar.gz

6. remove the file

sudo rm -rf utorrent-server-3.0-25053.tar.gz

7. change the permission of the extracted folder

sudo chmod 777 -R utorrent-server-v3_0/

8. create a symbolic link so that you can run the torrent server from terminal

sudo ln -s /opt/utorrent-server-v3_0/utserver /usr/bin/utserver

9. start server

utserver -settingspath /opt/utorrent-server-v3_0/ &

10. access the webgui in any browser

http://localhost:8080/gui/

Posted in Ubuntu 12.04 lts | Leave a comment

Install X2Go Server


* this is from a basic ubuntu server install

1. the following command will fix the add-apt-repository command

sudo apt-get install python-software-properties

2. adding the x2go PPA for debian/ubuntu

sudo add-apt-repository ppa:x2go/stable

3. update

sudo apt-get update

4. install ubuntu-desktop (*option –no-install-recommends)

Gnome

sudo apt-get install ubuntu-desktop

or xfce

sudo apt-get install xubuntu-desktop

or KDE

sudo apt-get install kubuntu-desktop

5. install x2goserver

sudo apt-get install x2goserver

6. install gnome-session-fallback

sudo apt-get install gnome-session-fallback

7. install in windows or linux the client

http://www.x2go.org/doku.php

Posted in Ubuntu 12.04 lts | Leave a comment

Pink – Nobody Knows (MTV.Live.HD AVC 1080i AC3 DD2.0-BlooD)


Duration: 00:03:54 File Size: 309 MiB
Video info: MPEG4 (H264) | 1920x1080i | 10.1 Mbps | 25.00 fps | 16:9
Audio info: AC-3 Audio | 384 Kbps | 2 channels | 48.0 KHz
[MV] Pink – Nobody Knows (?) HDTV 1080i

Don’t forget to say THANX!!!

Posted in HD - 1080i | Leave a comment

QR Codes…Don’t forget to say THANX!!!

Posted in Youtube | Leave a comment

Radu Calin Cristea – Comunism Drag, bine ai revenit!!!

Comunism Drag, bine ai revenit!!!
Radu Calin Cristea

Participant, până de curând, la curse de automobilism sportiv şi chiar câştigător al mai multor concursuri, Victor Ponta a fost descalificat de minţile sedentare din PDL, în frunte cu Traian Băsescu, care l-au considerat un „imatur”: cum să laşi Guvernul, au exclamat Băsescu & curtea, pe mâna unui „copilot imatur” !?

Ca unul ce trăiesc de când mă ştiu în cultul sportului, recunosc că figura politică a lui Ponta a căpătat pentru mine o alură mult mai agreabilă aflând despre concursurile la care lua parte alături de Keleti, Aur şi alţi automobilişti cu respectabilă cotă. Să câştigi titluri naţionale, să concurezi în Campionatul Mondial de Raliuri şi să-ţi treci în palmares, de exemplu, o participare onorabilă într-un raliu de dificultatea celui al Cataluniei înseamnă altceva decât un hobby căruia să-i dedici timpul liber, în rând cu filatelia, numismatica, brodatul la gherghef etc. Nu cad în doaga de a-l socoti pe Ponta un campion de talie impozantă pentru că atunci nu s-ar mai înţelege de ce a părăsit o mare dragoste pentru politica unanim recunoscută drept curvă. Pe de altă parte, după ce Boc a ridicat datul personal cu coasa pe coclauri la rang de competiţie naţională, iar MRU a apărut mai degrabă clorotic datorită antrenamentelor la sală specifice activităţii SIE, un practicant fără aere de vedetă, dar, totuşi, legitimat al automobilismului precum Ponta e azvârlit la categoria diletanţilor periculoşi. Ca observator de pe tuşe, pot accepta de principiu ca Elena Udrea să-l acuze pe Ponta de amatorism imatur, dar numai cu condiţia ca doamna în cauză să prezinte, în contrapondere, sporturile pentru adulţi unde se presupune că a performat, cine a fost pilotul etc.? Scriu acest comentariu voios salutând, în fine, apariţia în fruntea Executivului a unui politician tânăr, sănătos la minte şi la trup, în formă şi plin de haz. „Mă retrag din automobilism ca să fiu prim-ministru” – declara Ponta cu un umor autoparodic de care ne-au privat cu tenacitate patefonul Boc şi balerinul mecanic MRU. În alt context, apreciind corecta exprimare în limba română a unor străini, Ponta a adăugat, glumind pe seama ruşinoaselor întâmplări de la „Educaţie”: „Să ştiţi că funcţia de la Minister e încă liberă!” Într-o lume politică plesnind de tensiuni, umori şi discursuri scrâşnite, remarc cu plăcere stilul dezinvolt, aplicat, sportiv al noului Premier ca pe un semn că se poate discuta normal, franc, fără încruntări preţioase despre cele mai incomode teme ale guvernării.

Posted in ROMANIA | Leave a comment