Eminem, Dre, Adam Levine, Rihanna, Skylar Grey – Love the Way You Lie (Part II), I Need a Doctor 1080i

20483920464de7a7cfe28e820483920464de7a7cfe28e8

10339362964de7a64638a9110339362964de7a64638a91

Don’t forget to say THANX!!!